‘Kennis en middelen bundelen en inzetten zodat Malawianen beter in staat zijn om zelf de kwaliteit van hun leven te verbeteren’.
'Projecten opstarten die gedragen worden door de lokale bevolking'
'Directe korte lijnen met lokale mensen die wij persoonlijk kennen'
'Ondersteuning bieden door mensen zelf met een plan te laten komen'

Waarom Stichting Beter Malawi?

Uit persoonlijke betrokkenheid. Alle bestuurdleden van Stichting Beter Malawi zijn zelf als vrijwilliger in Malawi geweest. Zij weten dus uit eigen waarneming dat er met relatief eenvoudige ondersteuning veel bereikt kan worden. Ieder van ons voelt zich nu geroepen om daar zelf een bijdrage aan te leveren. Vanuit verschillende achtergronden brengen wij kennis en ervaring mee die wij bundelen en inzetten om anderen te helpen. Onze motieven zijn onbaatzuchtig.

Daarom steken wij er onze energie in. Het geeft ons voldoening om anderen te helpen, maar we kunnen het niet alleen!

Hoe werken wij?

• Directe korte lijnen met lokale mensen die wij persoonlijk kennen
• Projecten opstarten die gedragen worden door de lokale bevolking
• Ondersteuning bieden door mensen zelf met een plan te laten komen
• Transparantie in de uitvoering en de financiering van de projecten
• Lage kosten voor overhead 
• Onder toezicht van Nederlandse partners ter plaatse
• Door de mensen te koppelen aan andere lokale initiatieven / stichtingen
• Door contacten met andere organisaties willen we mogelijke valkuilen voor ons voorkomen.