‘Kennis en middelen bundelen en inzetten zodat Malawianen beter in staat zijn om zelf de kwaliteit van hun leven te verbeteren’.
'Projecten opstarten die gedragen worden door de lokale bevolking'
'Directe korte lijnen met lokale mensen die wij persoonlijk kennen'
'Ondersteuning bieden door mensen zelf met een plan te laten komen'

Laatste nieuws

Nieuwe klaslokalen

Oh wat zijn we trots! Het heeft even geduurd voordat er voldoende budget was, maar dankzij een aantal sponsoren, waaronder Stichting Wilde Ganzen, is het gelukt om voldoende geld bij elkaar te krijgen om 2 nieuwe lokalen te bouwen. Namilongo Primary School is 2 mooie klaslokalen rijker. Wat een mooi staaltje vakwerk!
Hieronder een filmpje van  het eindresultaat. De rondleiding wordt verzorgd door onze Malawiaanse contactpersoon Lewis. 

 

Erik is weer terug uit Malawi

Het is al bijna zes jaar geleden dat onze stichting ‘Beter Malawi’ werd opgericht. Jaarlijks gaat één van de bestuursleden erheen om te kijken hoe onze projecten er voor staan en dit jaar was het mijn beurt. Malawi wordt ook wel ‘the warm heart of Afrika’ genoemd en het voelde dan ook weer als thuiskomen. Natuurlijk gaan wij er niet heen voor de gezelligheid dus heb ik mij snel gericht op de belangrijkste projecten.

 

Enerzijds helpen wij hen met hun korte termijn problemen waarbij voldoende voedsel met stip op 1 staat. Van de 26 boeren die onze methode volgen voor een andere manier van mais verbouwen heb ik er 6 individueel bezocht en heb ik enkele besprekingen met de hele groep gehad over hoe het seizoen verlopen was en wat er beter kan. We doen dit voor het tweede jaar en de oogst was nu aanzienlijk hoger dan bij de boeren die deze methode niet volgen. We praten dan echt over honderden kilo’s mais per boer meer dus dat zet echt zoden aan de dijk. Het komende seizoen zullen er volgens hen veel meer aanvragen komen om met dit programma mee te mogen doen.

 

Anderzijds richten wij ons op hun lange termijn problemen waarbij een zeer laag opleidings nivo hun ontwikkeling in de weg staat. In dat kader heb ik de twee primary schools (lagere scholen) bezocht om met de leiding en onderwijzers te praten over hun uitdagingen. Het percentage vroegtijdige schoolverlaters is zeer hoog doordat alle vakken van groep 5 tot en met 8 in het Engels worden gegeven maar het grootste gedeelte onvoldoende tot geen Engels verstaat of spreekt. Verbeteringen in het taalonderwijs zijn dan ook zeer noodzakelijk. International School Eindhoven helpt ons hierbij. Daarnaast is er geen aandacht voor het individu omdat de docent zijn/haar handen vol heeft aan de 70 tot 130 kinderen per klas. Extra klaslokalen zijn dan ook zeer welkom maar ook kostbaar. Wij zijn samen met Stichting Wilde Ganzen wederom bezig met de bouw van nieuwe lokalen maar konden niet beginnen omdat we nog een gat in de begroting hebben van €4.000,-. Ook met de secundary school (voortgezet onderwijs) hebben we gesproken over ondersteuning. In tegenstelling tot de lagere school is deze school niet gratis. Studenten moeten jaarlijks een schoolfee betalen van €60,- en dat is voor de meeste mensen niet op te brengen. Wij zijn dan ook voortdurend op zoek naar sponsoren die een kind willen adopteren voor €5,- per maand.

 

Naast al het voornoemde zijn er nog kleinere projecten om onder andere de gehandicapten, de HIV vrouwen en de kleuterscholen te ondersteunen. We zijn heel trots op wat we al bereikt hebben maar beseffen dat gedragsveranderingen door het verschil in cultuur heel langzaam gaan. Ons doel om hen in staat te stellen om zelfstandig een beter bestaan op te bouwen ligt nog ver weg maar wij blijven geduldig en met veel energie werken aan een beter Malawi.

 

Als je ons wilt ondersteunen of meer informatie wilt over de stichting kun je dat vinden op www.betermalawi.nl of bellen met Erik van Happen 0616133938. 

 

 

4200 personen gezocht voor donatie van € 1,-

Stichting Beter Malawi bestaat 5 jaar en is gericht op het ondersteunen van de Malawiaanse gemeenschap in het gebied rondom Zomba. Het doel is de Malawianen zo te ondersteunen, dat zij zelfstandig kunnen voorzien in hun eigen levensonderhoud. Wij doen dat ook door de jeugd beter op te leiden.

Op dit moment loopt er een project om het aantal klaslokalen van Namilongo Primary School (basisschool) uit te breiden met 2 extra lokalen. Er worden nu 11 lokalen gedeeld met 18oo leerlingen. Omdat er te weinig ruimte is voor alle leerlingen, wordt er ook buiten les gegeven. Op het moment dat het regenseizoen is begonnen , 1 december, kan er gedurende 4 maanden aan minder leerlingen les worden gegeven omdat ze dan geen dak boven hun hoofd hebben tijdens de lessen. Dit gaat ten koste van de algemene ontwikkeling van de jeugd in Malawi, de toekomst van het land.

Voor 2/3e van de totale projectkosten van de bouw van 2 lokalen hebben we onder andere Stichting Wilde Ganzen bereid gevonden voor een donatie. We zijn nu nog op zoek naar 4200 personen die €1,- willen doneren, of 2100 personen die €2,- willen doneren.

Helpt u ons aan die ene euro?
NL98 RABO 0139 4964 16 t.n.v. Stichting Beter Malawi, o.v.v. Namilongo.

Wij zijn u zeer dankbaar,
Erik van Happen, Dick Aantjes en Manon Zwijnenberg-Scherff
 

Ondersteunende projectpartner:

www.wildeganzen.nl 

 


 

Waarom Beter Malawi?

Uit persoonlijke betrokkenheid. Enkelen van ons zijn als vrijwilliger in Malawi geweest en hebben dus uit eigen waarneming dat er met relatief eenvoudige ondersteuning veel bereikt kan worden. Ieder van ons voelt zich nu geroepen om daar zelf een bijdrage aan te leveren. Vanuit verschillende achtergronden brengen wij kennis en ervaring mee die wij bundelen en inzetten om anderen te helpen. Onze motieven zijn onbaatzuchtig.

Daarom steken wij er onze energie in. Het geeft ons voldoening om anderen te helpen, maar we kunnen het niet alleen!