Financiën

Zoals in ons Meerjarenplan al aangegeven vinden wij transparantie van onze Stichting van het grootste belang. Hier houden we je op de hoogte van onze financiële status. Wij doen dat 1 keer per kwartaal met een overzicht van inkomsten en uitgaven.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de cijfers

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten.
Activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij het desbetreffende balanshoofd anders wordt vermeld. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het inde van de periode, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de cijfers bekend zijn geworden.

  

Kijk voor een overzicht op de bijlage:

2021
Balans 2021 KW1, Exploitatie 2021 KW1, Balans 2021 KW2, Exploitatie 2021 KW2, Balans 2021-KW3, Exploitatie 2021-KW3, Balans 2021 KW4, Exploitatie 2021-KW4

2020
Balans 2020-KW1, Exploitatie 2020-KW1, Balans 2020-KW2, Exploitatie 2020-KW2, Balans 2020-KW3, Exploitatie 2020-KW3, Balans 2020-KW4, Exploitatie 2020-KW4 

2019
Balans 2019-KW1, Exploitatie 2019-KW1, Balans 2019-KW2, Exploitatie 2019-KW2, Balans 2019-KW3, Exploitatie 2019-KW3, Balans 2019-KW4, Exploitatie 2019-KW4

2018
KW1-2018, KW2-2018 Balans, KW2-2018 Exploitatie, KW3-2018 Balans, KW3-2018 Exploitatie, KW4-2018 Balans, KW4-2018 Exploitatie

2017
KW1-2017, KW2-2017, KW3-2017, KW4-2017

2016
KW1-2016, KW2-2016, KW3-2016, KW4-2016 

 

Transparantie

Het Bestuur verricht haar werkzaamheden zonder enige financiële vergoedingen hiervoor. Verder kan je informatie over ons terug vinden op de volgende goede doelenvergelijkers (maar het is voor ons geen doel op zich om hier goed uit te komen) werkt voornamelijk met statistieken verdeelt over een aantal categorieën. Geef.nl geeft ook info, maar werkt ook zelf als een tussenstation (maar dat hoeft voor ons niet; wij laten de donaties liever direct via onszelf lopen; minder kosten)

Cijfers 2012:
Voor de door de accountant samengestelde jaarrekening 2012 zie de bijlage

Cijfers 2013:
Voor de door de accountant samengestelde jaarrekening 2013 zie de bijlage

Cijfers 2014:
Voor de door de accountant samengestelde jaarrekening 2014 zie de bijlage

Cijfers 2015:

Voor de door de accountant samengestelde jaarrekening 2015 zie de bijlage

 Cijfers 2016:

Voor de door de accountant samengestelde jaarrekening 2016 zie de bijlage

Uitgevoerd door: