Over Malawi

Een aantal kentallen over Malawi:

• Oppervlakte 118.484 km2 (ca 3,5 x Nederland), waarvan 20% water (het Malawimeer).

• Aantal inwoners volgens de Wereldbank (2011) is ruim 15 mln (in Nederland ruim 16 mln).

• Gemiddelde levensverwachting volgens de Wereldbank (2012) is 55 jaar (Nederland 80).

• Het Bruto Binnenlands Product (BBP; gross national income (GNI)) per hoofd van de bevolking volgens het IMF  (2009) is $ 328,= per jaar. Daarmee staan zij op plaats 176 van de 180 landen. (Nederland staat op de 7e plaats met $ 48.222,=)

• Op de Human Development index (meet armoede, onderwijs en levensverwachting) van de United Nations Program (2011)  staat Malawi op de 171e plaats van de 187 landen (Nederland op de 3e plaats). Meer dan 65% van de bevolking leeft onder de armoedegrens.

• Op de Corruption Perceptions Index (meet corruptie) van Transparancy International (2012) staat Malawi op de 88e plaats van de 176 landen (Nederland op 9e plaats).

• Landbouw is de kern van de economie, 80% van de bevolking is ervan afhankelijk voor haar levensonderhoud. Landbouw, visserij en bosbouw dragen 36% bij aan het BBP.

• Dit is de vlag van Malawi sinds 28 mei 2012.

Laatste update: 21-10-2015