Nieuws

Erik is weer terug uit Malawi

Het is al bijna zes jaar geleden dat onze stichting ‘Beter Malawi’ werd opgericht. Jaarlijks gaat één van de bestuursleden erheen om te kijken hoe onze projecten er voor staan en dit jaar was het mijn beurt. Malawi wordt ook wel ‘the warm heart of Afrika’ genoemd en het voelde dan ook weer als thuiskomen. Natuurlijk gaan wij er niet heen voor de gezelligheid dus heb ik mij snel gericht op de belangrijkste projecten.

 

Enerzijds helpen wij hen met hun korte termijn problemen waarbij voldoende voedsel met stip op 1 staat. Van de 26 boeren die onze methode volgen voor een andere manier van mais verbouwen heb ik er 6 individueel bezocht en heb ik enkele besprekingen met de hele groep gehad over hoe het seizoen verlopen was en wat er beter kan. We doen dit voor het tweede jaar en de oogst was nu aanzienlijk hoger dan bij de boeren die deze methode niet volgen. We praten dan echt over honderden kilo’s mais per boer meer dus dat zet echt zoden aan de dijk. Het komende seizoen zullen er volgens hen veel meer aanvragen komen om met dit programma mee te mogen doen.

 

Anderzijds richten wij ons op hun lange termijn problemen waarbij een zeer laag opleidings nivo hun ontwikkeling in de weg staat. In dat kader heb ik de twee primary schools (lagere scholen) bezocht om met de leiding en onderwijzers te praten over hun uitdagingen. Het percentage vroegtijdige schoolverlaters is zeer hoog doordat alle vakken van groep 5 tot en met 8 in het Engels worden gegeven maar het grootste gedeelte onvoldoende tot geen Engels verstaat of spreekt. Verbeteringen in het taalonderwijs zijn dan ook zeer noodzakelijk. International School Eindhoven helpt ons hierbij. Daarnaast is er geen aandacht voor het individu omdat de docent zijn/haar handen vol heeft aan de 70 tot 130 kinderen per klas. Extra klaslokalen zijn dan ook zeer welkom maar ook kostbaar. Wij zijn samen met Stichting Wilde Ganzen wederom bezig met de bouw van nieuwe lokalen maar konden niet beginnen omdat we nog een gat in de begroting hebben van €4.000,-. Ook met de secundary school (voortgezet onderwijs) hebben we gesproken over ondersteuning. In tegenstelling tot de lagere school is deze school niet gratis. Studenten moeten jaarlijks een schoolfee betalen van €60,- en dat is voor de meeste mensen niet op te brengen. Wij zijn dan ook voortdurend op zoek naar sponsoren die een kind willen adopteren voor €5,- per maand.

 

Naast al het voornoemde zijn er nog kleinere projecten om onder andere de gehandicapten, de HIV vrouwen en de kleuterscholen te ondersteunen. We zijn heel trots op wat we al bereikt hebben maar beseffen dat gedragsveranderingen door het verschil in cultuur heel langzaam gaan. Ons doel om hen in staat te stellen om zelfstandig een beter bestaan op te bouwen ligt nog ver weg maar wij blijven geduldig en met veel energie werken aan een beter Malawi.

 

Als je ons wilt ondersteunen of meer informatie wilt over de stichting kun je dat vinden op www.betermalawi.nl of bellen met Erik van Happen 0616133938. 

 

 

4200 personen gezocht voor donatie van € 1,-

Stichting Beter Malawi bestaat 5 jaar en is gericht op het ondersteunen van de Malawiaanse gemeenschap in het gebied rondom Zomba. Het doel is de Malawianen zo te ondersteunen, dat zij zelfstandig kunnen voorzien in hun eigen levensonderhoud. Wij doen dat ook door de jeugd beter op te leiden.

Op dit moment loopt er een project om het aantal klaslokalen van Namilongo Primary School (basisschool) uit te breiden met 2 extra lokalen. Er worden nu 11 lokalen gedeeld met 18oo leerlingen. Omdat er te weinig ruimte is voor alle leerlingen, wordt er ook buiten les gegeven. Op het moment dat het regenseizoen is begonnen , 1 december, kan er gedurende 4 maanden aan minder leerlingen les worden gegeven omdat ze dan geen dak boven hun hoofd hebben tijdens de lessen. Dit gaat ten koste van de algemene ontwikkeling van de jeugd in Malawi, de toekomst van het land.

Voor 2/3e van de totale projectkosten van de bouw van 2 lokalen hebben we onder andere Stichting Wilde Ganzen bereid gevonden voor een donatie. We zijn nu nog op zoek naar 4200 personen die €1,- willen doneren, of 2100 personen die €2,- willen doneren.

Helpt u ons aan die ene euro?
NL98 RABO 0139 4964 16 t.n.v. Stichting Beter Malawi, o.v.v. Namilongo.

Wij zijn u zeer dankbaar,
Erik van Happen, Dick Aantjes en Manon Zwijnenberg-Scherff
 

Ondersteunende projectpartner:

www.wildeganzen.nl 

 


 

Expeditie Malawi geannuleerd......

Afgelopen week is helaas het besluit genomen dat Expeditie Malawi niet door gaat. De leerlingen en coaches van het Corlaer College in Nijkerk en wij van Stichting Beter Malawi vinden het heel erg jammer. Naar aanleiding van mailverkeer met de Nederlandse Ambassade in Zimbabwe (Malawi heeft er geen) en advies van een veiligheidsexpert, is besloten dat op dit moment de veiligheid in het zuiden van Malawi (het gebied waar wij naartoe zouden gaan) onvoldoende is om de expeditie te laten doorgaan. We hebben geen idee hoe het zich allemaal gaat ontwikkelen in Malawi, maar op dit moment kan de veiligheid in 'ons' gebied niet worden gegarandeerd. En dan hebben we het wel over een groep van 14 leerlingen die op Expeditie zouden gaan.....Heel erg spijtig, maar we begrijpen het.

 

De leerlingen van het Corlaer College zijn op dit moment op zoek naar een nieuw project waar zij zich voor gaan inzetten. Als pleister op onze wond hebben de leerlingen in iedergeval toegezegd een deel van het sponsorgeld alsnog aan Stichting Beter Malawi te willen geven. We hopen dat Stichting Beter Malawi en het Corlaer College elkaar in de toekomst nog eens mogen vinden voor een soortgelijk project. 

 

 

Project: Schoolfees

Sindskort is Kim van Happen betrokken bij Stichting Beter Malawi. Zij zal zich in de eerstvolgende nieuwsbrief verder aan jullie voorstellen. We kunnen al wel vast verklappen dat zij zich bezig gaat houden met het project Schoolfees. Daarbij wordt het schoolgeld van een leerling van de middelbare school betaald door sponsoring vanuit Nederland. Voor dat project hebben we dus een vast contactpersoon, wat het contact met 'jouw' leerling vergemakkelijkt en persoonlijker maakt.

Op expeditie..........naar Malawi!

Stichting Beter Malawi is als goed doel gekozen door een groep van 14 middelbare scholieren (en hun 2 coaches) van het Corlaer College uit Nijkerk. Zij gaan, dit jaar en een deel van volgend jaar, op verschillende manieren geld inzamelen voor de Stichting en volgend jaar ook nog eens naar Malawi toe om hun handen uit de mouwen te steken. Je begrijpt dat we erg enthousiast, en ook zeer vereerd zijn dat de keuze op ons is gevallen. We gaan er, samen met de Malawianen, alles aan doen om ze daar een onvergetelijke tijd te laten beleven. We houden jullie uiteraard op de hoogte over de vorderingen m.b.t. sponsoring en de uiteindelijke reis.

 

Verder is onze 3e nieuwsbrief van dit jaar uit. Wil je zelf iets voor Stichting Beter Malawi betekenen? We zoeken nog een bestuurslid m/v. Wil je Malawi dichterbij halen en iets voor het land betekenen? Je bent van harte welkom! Kijk op de site of in de laatste nieuwsbrief hoe je ons hiervoor kunt benaderen.