Project: Groententuin en geitenproject

De HIV support group en de ‘parents of disabled group’ zijn twee groepen binnen het project Mawa Otisamala. Deze groepen zijn door Mawa opgericht voor de zwakkeren in de samenleving, met als doel o.a. empowerment en kennisuitwisseling.

In juni 2014 zijn we gestart met het ‘Groentetuin- en geitenproject’. Het idee voor dit project kwam vanuit Lewis Gama, projectleider van Mawa Otisamala. Hij heeft hiervoor zelf een projectvoorstel uitgewerkt, waarvan wij zeer onder de indruk waren. Klik op de link om zijn projectplan te lezen.

De HIV-groep zal een groentetuin gaan opzetten en de ouders van gehandicapte kinderen gaan geiten houden. Doel van het project is ‘economic empowerment’. De bedoeling is dat de projecten zelfvoorzienend zijn, en dus voortgezet kunnen blijven worden met behulp van de eigen opbrengsten. Ze zijn zelfs op het idee gekomen dat ze de mest van de geiten weer kunnen gebruiken voor de tuin. Dat klinkt voor ons logisch, maar voor Malawi is dat echt een grote stap vooruit.

 

Op onderstaande foto’s zie je bovenaan de disabled group met hun geitenhok en daaronder de HIV support group met een eerste opzet voor de tuin.

 Geitenstal 

Voor recente informatie over de voortgang van dit project verwijzen we u naar onze Facebookpagina, het ‘laatste nieuws’ op onze website en onze nieuwsbrieven.